ROZE VINO GODINE: LEX rose 2022 Vinarija Trivanović, Fruška gora

By Vinarija Trivanović

Vinarija Trivanović vinskoj publici odavno je poznata po svojim vinima, sa posebnim akcentom na širazu, pino griđu i grašcu. Posvećeni svojim vinogradima u zapadnom delu Fruške gore, lagano su napredovali, podižući lestvicu kvaliteta i stilski definišući svoja vina, da bi u poslednjih par godina počeli da se razvijaju divovskim koracima.…